Khuôn thổi can nhựa 4l,5l, 19,5l, 20l

Liên Hệ
Mã sản phẩm: KTCCN  Bảo hành sản xuất:  Một triệu sản phẩm
 Loại khuôn:  Khuôn thổi chai Thép làm khuôn: S50c, 2083, s136, …
Tiêu chuẩn:  ISO 9001:2015 Vật liệu nhựa: Tất cả loại hạt nhựa
Mã sản phẩm: KTCCN Categories: ,