Khuôn thổi chai pet 200ml, 250ml, 252ml, 400ml, 550ml, 600ml, 1l, 2l, 2,5l

Liên Hệ
Mã sản phẩm: KTCPET  Bảo hành sản xuất:  Một triệu sản phẩm
 Loại khuôn:  Khuôn thổi chai Thép làm khuôn: S50c, 2083, s136, …
Tiêu chuẩn:  ISO 9001:2015 Vật liệu nhựa: Tất cả loại hạt nhựa
Mã sản phẩm: KTCPET Categories: ,