Khuôn thổi chai đựng nước 500ml, 1l, 5l

Liên Hệ
Mã sản phẩm: KTCDN  Bảo hành sản xuất:  Một triệu sản phẩm
 Loại khuôn:  Khuôn thổi chai Thép làm khuôn: S50c, 2083, s136, …
Tiêu chuẩn:  ISO 9001:2015 Vật liệu nhựa: Tất cả loại hạt nhựa
Mã sản phẩm: KTCDN Categories: ,