Khuôn thổi hũ PET thực phẩm

Liên Hệ
Mã sản phẩm: KTCCN  Bảo hành sản xuất:  Một triệu sản phẩm
 Loại khuôn:  Khuôn thổi hũ Thép làm khuôn: S50c, 2083, s136, …
Tiêu chuẩn:  ISO 9001:2015 Vật liệu nhựa: Tất cả loại hạt nhựa
Mã sản phẩm: KTCCN Categories: ,